We Are Tech Women Article: Inspirational Woman: Sharon Harris